آخرین اخبار سایت

طبقه بندی اسید های آمینه  

*فقط برای شیرخواران ضروری محسوب می شود.اسید آمینه ضروریاسید آمینه غیر ضروری 

ایزولوسینآلانینتریپتوفانآرژینینترئونینآسپاراژینفنیل آلانیناسید آسپارتیکلوسیناسید گلوتامیکلیزینپرولینمتیونینتیروزینوالینسرینهیستیدین*سیستئینگلوتامینگلایسین

ادامه مطلب  

آذربایجان  

آذربایجانآذربایجان منه شانلی
دیارسان
لاپ ازلدن منه جان سان وطن
سن
دولاندیقجا باغی داغی
کندینی
یام یاشیل سان آل لاله لی
چمن سن
**********************
ای وطنیم واردی سنده لیاقت
ائله مه دی کیمسه سنی هیدایت
هئچ گورمه دین کیمسه لردن
عینایت
شوکر اولسون کی ایندیه جان
اسن سن
************************
آذربایجان سن کونلومده درین
سن
هربیر اوغلون مین آسلان دیر
سئوین سن
یاشین چوخدور لاکین تازه
گلین سن
هربیر کسین اینان کونلو
سئون سن
**************************
سنی قویوب بوکونلومه
یاراد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1