آخرین اخبار سایت

نحوه عملکرد داروهای مسکن  

نحوه عملکرد داروهای مسکن- خواب آور:
این مساله که داروهای مسکن خواب آور از راه مداخله در عملکرد سیستم فعال کننده مشبک از طریق تحریک مرکز خواب یا مهار عملکرد مرکز بیداری فعالیت می‌نمایند کاملا پذیرفته شده است.
بعضی از داروهای مسکن خواب آور داروهای فاقد ویژگی ساختمانی هستند مانند الکل‌ها، کاربامات‌ها و آلدئیدها. احتمالا اثر آنها ناشی از اتصال به مکانهای گیرنده ای ویژه نبوده و از خواص فیزیکوشیمیایی آنها منتج می‌شود. بسیار محتمل است که این

ادامه مطلب  

بدن اُخروی  

بدن اُخروی
ملاصدرا در تبیین حدوث بدن‌های اخروی، به شش تا دوازده اصل، در آثار متعدد خود، اشاره داشته و از آنها نتیجه گرفته است که، مجموع نفس و بدن بعینه بازمی‌گردند.
خصوصیات بدن اخروی
ملاصدرا برای تبیین بهتر و بیشتر بدن اخروی، به خصوصیات متعدد آن اشاره کرده است برخی از خصوصیات بدن اخروی عبارت‌اند از:
۱. مرتبة کمال بدن دنیوی‌اند
انسان موجودی است تکامل‌پذیر و با حرکت خود مراحل وجودی متعددی را سپری می‌کند. وی در اوان کودکی، انسانی طبیعی و م

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1